BLM.jpg
Bon retou! Nou te manke ou!
Pandan w ap lakay ou
Click the open door for a virtual tour of BGA.
Front Door Landscape edited.tiff
Read about how local partnerships lead to green careers for BGA students.
Samir_Thermal.jpg
Meet BGA's first
Poets Laureate!
Poet Laureates.png
HHNH.jpg

Pwofesè BGA, administratè, ak konseye yo okipe kontakte fanmi yo pou asire ke tout moun gen enfòmasyon yo bezwen pou rekòmanse aprantisaj aleka. Reyinyon fanmi yo (vityèl) yo te pwograme pou kòmansman semèn pwochèn lan. Nivo klas, dat ak lè yo pral ki nan lis isit la epi ou pral resevwa yon apèl lè yo pwograme yo.

Klike la a pou konekte avèk liy PREZANS lan . Fè nou konnen absans ak arive anreta.

Activities.png

Tout elèv BGA! Si ou enterese nan rantre nan yon klib oswa jis

pase kèk tan angaje nan yon aktivite reyèlman gwo, klike sou la

Aktivite san Patipri icon ak prepare yo dwe sezi!

Need help navigating sites and platforms and learning tools needed for this year? Here they are
 
This is how much we missed you.  Welcome back videos from teachers are here.

Tcheke paj sa souvan pou nouvo resous. Pou jwenn aksè, jis klike sou tèks la ble ki anba a.