Ou ka jwenn aksè nan aplikasyon an nan de fason: 

1. Ranpli aplikasyon an sou entènèt ak peze "soumèt" bouton an nan fen an.

oswa

 

2. Download, enprime soti, ranpli epi siyen nan plim, ak lapòs oswa pote nan lekòl la.

MS Sched.jpg