Colleges and Career Programs

BGA students have been admitted to the following colleges and career programs:

 

Allegheny College

Assumption College

Bard College

Bates College

Benjamin Franklin Institute of Technology

Bentley University

Bethune-Cookman University

Boston College

Boston University

Brandeis University

Bridgewater State University

Bryant University

Building Pathways

Centre College

Clark Atlanta University

Clark University

University of Connecticut

Curry College

Eckerd College

Emmanuel College

Empire Beauty School-Malden

Fairfield University

Fitchburg State University

Framingham State University

The George Washington University

Gettysburg College

Hofstra University

College of the Holy Cross

Howard University

Ithaca College

Juniata College

Loyola University New Orleans

Maine Maritime Academy

University of Maine

Maryland Institute College of Art

MCPHS - Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences

University of Massachusetts Dartmouth

University of Massachusetts, Amherst

University of Massachusetts, Boston

University of Massachusetts, Lowell

Mills College

University of New Hampshire at Durham

New York University

Northeastern University

Providence College

Quinnipiac University

College of the Redwoods

Regis College

Rhode Island College

University of Rhode Island

University of Richmond

Rochester Institute of Technology

Roger Williams University

Saint John's University (NY)

Salem State University

Santa Clara University

Stonehill College

Stony Brook University

Suffolk University

Temple University

The New School

Union College

United States Army

Utica College

Vermont Technical College

Wellesley College

Wentworth Institute of Technology

Westfield State University

Wheaton College MA

Worcester Polytechnic Institute

Worcester State University

Xavier University of Louisiana

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.