Contact Us

Tanpri itilize enfòmasyon ki anba a yo kontakte lekòl nou an:

 

Boston Green Academy

20 Warren Street

Brighton, MA 02135

Biwo prensipal la: (617) 635-9860

Faks: (617) 635-9858

Imèl jeneral: info@bostongreenacademy.org

 

Pou pwoblèm prezans, tanpri rele Biwo Prensipal la oswa voye yon imèl nan XXXXXX

 

Pou opòtinite enskripsyon, tanpri kontakte enroll@bostongreenacademy.org oswa rele 857-891-1742.

 

Pou manm pèsonèl espesifik, tanpri konsilte Anyè Anplwaye nou yo

 

Biwo prensipal BGA la louvri pandan lè lekòl (7:45 am-3:30 pm) nan tout jou lekòl yo jan sa endike nan kalandriye Lekòl Piblik Boston yo. Pandan ete a, Biwo Prensipal BGA fèmen pandan mwa jiyè. Nou pral reponn a tout mesaj lè anplwaye biwo retounen nan mwa Out. Nou gade pou pi devan pou tande nan men ou.