Esplikasyon ak pakin

Boston Green Academy fasil pou jwenn mwayen miltip (tankou transpò piblik, ki se pi vèt fason pou ale!).

MBTA Green Line

B tren Liy: pran tren an nan estasyon Warren Street, ale dwa sou Warren Street ak mache de blòk. BGA pral moute lari a sou bò dwat ou nan kwen Warren St ak Cambridge St (nan tout lari a soti nan Brighton High School ak St Elizabeth Hospital). Pou orè tren espesifik, tanpri konsilte sit entènèt MBTA.

MBTA Bus

Anpil liy otobis souvan sèvi lekòl nou an nan estasyon Dustin Street nan Cambridge Street, dwa deyò bilding nou an:

  • 57 ak 57A soti nan Kenmore. Sispann dirèkteman devan lekòl la.

  • 66 otobis soti nan Dudley Brighton Ave, Lè sa a, pran 57 a, ki sispann nan BGA sou Cambridge St.

  • 501 oswa 503 Express Express otobis la. Tou de kouri sèlman nan maten an (6 am-9am) ak aswè (3:30 pm-7:30pm). 501 yo kouri / soti nan Downtown Crossing pandan y ap 503 a kouri / soti nan Copley Square. Otobis sa yo pran Mass Pike ak pran apeprè 22 minit.

Pou orè otobis espesifik, tanpri konsilte Sit wèb MBTA a.

Espas pou

Tach pou Gare yo limite nan pakin BGA. Pakin nan lari a fasilman ki antoure bilding lan epi ki pa mande pou yon pèmi nan pifò tach.

 

BPS Shuttle Otobis (pou elèv)

BPS bay yon otobis navèt maten pou BGA soti nan Ashmont oswa Andrew Station. Nimewo otobis la pou 2018-19 se B350 la. Otobis la pwograme pou ale Ashmont nan 6:17 epi kite Andre a 6:35. Sa pral lakòz yon arive nan BGA nan apeprè 7:15 am. Navèt la se premye-vini premye-te sèvi. Yon fwa li plen li pral kite. Elèv ki manke otobis la ap bezwen jwenn lòt mwayen transpò pou ale lekòl.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.