Club elèv ak gwoup

Boston Green Academy sipòte anpil aktivite pou elèv, tou de pandan ak apre lekòl. Anba a se kèk nan opòtinite nou ofri pou elèv yo:

 

Club Atizay - apre lekòl vizyèl atizay opòtinite
Big Brothers Big Sisters- mentoring pou elèv lekòl presegondè ak segondè
BPS City Lig Espò an patenarya avèk Brighton High School- Volleyball, Soccer, Baseball, Softball, Football
Boston Advisory Council
Ti gason Basketball - Varsity, JV, ak entramural
Ekip deba - BGA patisipe nan Lig debaz Boston, youn nan pi gwo konpetisyon akademik nan vil Boston.
Ti fi Basketball - Varsity, JV, ak entramural
G.L.A.M. & Girls in Action - Girls leadership groups
GSA - Gay Alliance Alliance
Klib devwame - Sipò akademik apre lekòl
Entènasyonal Sèvis aprantisaj aprantisaj - Sèvis kominotè abouti nan yon vwayaj entènasyonal pandan Semèn Pwojè
M.O.R.E. & Young Man ki gen yon gwoup lidèchip pou gason ak gason
Deyò Club - Sèvis sèvis ak vwayaj lannwit lan
Prive Industry Konsèy - Estaj ak sipò travay
Scholar atlèt Zòn - sipò akademik ak espò antatik
Gouvènman elèv
Upward Bound (Inivèsite Boston)
Ekri Laboratwa - tutors pou sipòte elèv ekri apre lekòl

... ak anpil plis!

Local After School Program Options