Boston Green Academy Gid Aprantisaj Virtual pou Fanmi yo

 

Orè Gwoup Virtual kòmanse Lendi, 5/4

Virtual Learning schedule chart.png

Kisa tout elèv ak fanmi ka atann:

 

  • Tout klas yo pral resevwa nòt ak tout konte travay! Lekòl kouri jiska 26 jen.

    • Nou pral pataje règleman an nòt an detay yon ti tan

  • Chak lannwit dimanch ap travay nouvo ap afiche sou sit entènèt la BGA pou ou

  • Pou chak nivo klas pral gen yon "Apèsi sou lekòl la chak semèn" pou ou ka wè tout travay ou nan yon sèl kote

  • Ou ka jwenn kòd pou tout klas sou Zoom.com nan Apèsi sou semèn ou

  • Pou chak klas pral gen travay pou fè anvan klas la satisfè ( pre-travay ), travay fè pandan klas la (travay nan klas), ak travay pou fè apre klas ak anvan pwochen an ( pòs-travay)

  • Prezans ap pran; Ki gen ladan klas ou, ou ta dwe fè 3-4 èdtan nan travay pou chak jou

  • Ou ka rankontre avèk pwofesè ou chak semèn pandan Orè Biwo vityèl oswa voye yon imèl ba yo nenpòt lè

  • Konseye yo ak pwofesè yo pral konekte avèk ou dirèkteman omwen youn pou chak semèn

Kesyon ? Kontakte Konseye etidyan ou a oswa pwofesè yo oswa voye yon imèl nan info@bostongreenacademy.org

Thank you!               Stay Focused!            We Are Here For You!